Melekut Ruhlar Alemi Filminin Musiqisi

Melekut Ruhlar Alemi Filminin Musiqisi: Ä°ran’ın Dini Sinemasının Bir Örneği


Melekut Ruhlar Alemi Filminin Musiqisi: İran'ın Dini Sinemasının Bir Örneği

Melekut Ruhlar Alemi, Ä°ran’ın dini sinemasının bir örneği olan bir film serisidir. Film, namaz kılan bir gencin ruhunun bedeninden ayrılarak ruhlar alemine girmesi ve orada çeşitli sınavlardan geçmesi konusunu işlemektedir. Filmde, ruhlar alemine ait olan melekut (malakut) kavramı, Kur’an ve Ä°slam inancına uygun bir şekilde yansıtılmaktadır.

Filmin musiqisi ise, filmdeki atmosferi ve duyguyu destekleyen önemli bir unsurdur. Filmde kullanılan musiqi, hem geleneksel hem de modern unsurları içeren bir tarzdadır. Filmdeki musiqinin bestecisi ve yorumcusu olan Mohammad Reza Aligholi, Ä°ran’ın tanınmış bir müzisyenidir. Aligholi, film için özel olarak bestelediği parçaların yanı sıra, bazı dini ilahileri de filmde kullandı.

Filmdeki musiqinin en dikkat çeken parçalarından biri, filmdeki ana karakterin ruhunun bedeninden ayrılması sırasında çalan parçadır. Bu parça, hem dramatik hem de mistik bir havaya sahiptir. Parçada, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar ve koro kullanılmıştır. Parçanın sözleri ise, Kur’an’dan alınmıştır. Parçanın başında şöyle denilmektedir:

وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Ve nefehna fihi min ruhina ve cealna lekumus sem’a vel ebsara vel ef’idete kalilen ma teşkurun

And We breathed into him of Our spirit and made for you hearing and vision and hearts; little are you grateful.

Bu ayet, insanın yaratılışını ve Allah’ın ona verdiği nimetleri anlatmaktadır. Filmde ise, bu ayet, insanın ruhunun bedenden ayrılması ve Allah’a dönmesi anlamına gelmektedir.

Filmdeki musiqinin diğer bir önemli parçası ise, filmdeki ana karakterin ruhunun melekler tarafından sorgulanması sırasında çalan parçadır. Bu parça, hem korku hem de merak uyandıran bir tarzdadır. Parçada, elektronik sesler, vurmalı çalgılar ve koro kullanılmıştır. Parçanın sözleri ise, yine Kur’an’dan alınmıştır. Parçanın başında şöyle denilmektedir:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

رَبِّكُمْ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Yes’elunek anir ruhi kulir ruhu min emri rabbikum ve ma utitum minel ilmi illa kalila

They ask you, [O Muhammad], about the spirit. Say, “The spirit is of the affair of my Lord. And mankind have not been given of knowledge except a little.”

Bu ayet, ruhun Allah’ın emriyle yaratıldığını ve insanların ruh hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu anlatmaktadır. Filmde ise, bu ayet, insanın ruhunun Allah’ın huzuruna çıkması ve hesaba çekilmesi anlamına gelmektedir.

Filmdeki musiqinin bir diğer özelliği ise, filmdeki karakterlerin duygu durumlarına göre değişmesidir. Filmdeki ana karakterin ruhu, ruhlar alemine girdikten sonra farklı mekanlara ve kişilere rastlamaktadır. Bu mekanlar ve kişiler, karakterin hayatındaki önemli olayları ve kişileri temsil etmektedir. Filmdeki musiqi de, bu mekanlar ve kişiler arasındaki geçişleri ve karakterin duygularını yansıtmaktadır. Örneğin, filmdeki ana karakterin ruhu, annesiyle karşılaştığı sahnede, musiqi daha yumuşak ve duygusal bir tarzda çalmaktadır. Filmdeki ana karakterin ruhu, cehennem azabını gördüğü sahnede ise, musiqi daha sert ve korkutucu bir tarzda çalmaktadır.

Filmdeki musiqinin son olarak, filmdeki mesajı güçlendirdiği söylenebilir. Filmdeki mesaj, insanın hayatının sonunda hesaba çekileceği ve yaptıklarının karşılığını göreceği şeklindedir. Filmdeki musiqi de, bu mesajı vurgulamak için, hem Kur’an ayetlerini hem de dini ilahileri kullanmaktadır. Filmdeki musiqinin son parçası olan “Ya Ali” ilahisi ise, filmdeki ana karakterin ruhunun cennete girmesiyle son bulmaktadır. Bu ilahi, hem Şii hem de Sünni Müslümanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan Hz. Ali’ye hitaben söylenen bir ilahidir. Ä°lahinin sözleri şöyledir:

يا علي يا علي يا علي
Ya Ali Ya Ali Ya Ali
O Ali O Ali O Ali

انت الامام الهادي
Entel imamel hadi
You are the guiding Imam

انت السراج المنير
Entes sirajul munir
You are the shining lamp

انت الباب الحق لله
Entel babul haqqillah
You are the true gate to Allah

Bu ilahi, filmdeki ana karakterin ruhunun Hz. Ali’nin şefaatine nail olduğunu ve cennete girdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Melekut Ruhlar Alemi filminin musiqisi, filmdeki konuyu, atmosferi ve mesajı destekleyen önemli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Required)

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com