Model Hotarare AGA Drept Semnatura Banca: Ce Trebuie Sa Stii

Model Hotarare AGA Drept Semnatura Banca: Ce Trebuie Sa Stii


Model Hotarare AGA Drept Semnatura Banca: Ce Trebuie Sa Stii

Daca vrei sa contractezi un credit bancar pentru firma ta, este posibil sa ai nevoie de o hotarare a adunarii generale a asociatilor (AGA) prin care sa se autorizeze operatiunea si sa se desemneze persoana care va semna documentatia de credit. Acest document se numeste model hotarare AGA drept semnatura banca si este obligatoriu pentru societatile comerciale cu mai multi asociati sau actionari.

In acest articol, iti vom explica ce este modelul hotarare AGA drept semnatura banca, ce contine, cum se redacteaza si unde il poti gasi. De asemenea, iti vom oferi cateva sfaturi pentru a optimiza documentul pentru motoarele de cautare si pentru a-l formata corect in HTML.

Ce este modelul hotarare AGA drept semnatura banca?

Modelul hotarare AGA drept semnatura banca este un document prin care asociatii sau actionarii unei societati comerciale isi exprima acordul pentru contractarea sau prelungirea unui credit bancar si ii imputernicesc pe unul sau mai multi reprezentanti ai societatii sa semneze documentatia de credit in numele acesteia.

Modelul hotarare AGA drept semnatura banca este necesar pentru a dovedi bancii ca operatiunea de creditare este legala si autorizata de catre organele de conducere ale societatii. De asemenea, modelul hotarare AGA drept semnatura banca este util pentru a stabili clar cine sunt persoanele responsabile de indeplinirea obligatiilor contractuale fata de banca.

Ce contine modelul hotarare AGA drept semnatura banca?


Ce este modelul hotarare AGA drept semnatura banca?

Modelul hotarare AGA drept semnatura banca trebuie sa contina urmatoarele elemente esentiale:

 • Datele de identificare ale societatii comerciale (denumire, sediu social, numar de ordine in registrul comertului, cod fiscal, capital social, etc.)
 • Datele de identificare ale asociatilor sau actionarilor (nume, prenume, domiciliu, CNP, act de identitate, numar si valoare nominala a partilor sociale sau actiunilor detinute, procent din capitalul social reprezentat)
 • Data si locul sedintei adunarii generale a asociatilor (AGA)
 • Modul de convocare al sedintei AGA (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin e-mail cu confirmare de primire, prin publicatie in Monitorul Oficial al Romaniei sau in ziarul local)
 • Ordinea de zi a sedintei AGA (punctele supuse la vot)
 • Numarul total al partilor sociale sau actiunilor prezente sau reprezentate la sedinta AGA
 • Procentul din capitalul social reprezentat la sedinta AGA
 • Hotararea adoptata in unanimitate sau majoritate de catre asociati sau actionari privind contractarea sau prelungirea creditului bancar (suma, moneda, perioada, dobanda, comisioane, destinatia creditului)
 • Garantiile oferite bancii pentru creditul contractat (ipoteca asupra unor imobile, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune personala sau
 • Desemnarea persoanei sau persoanelor care vor semna documentatia de credit in numele societatii (nume, prenume, functie, act de identitate)
 • Semnaturile asociatilor sau actionarilor sau ale reprezentantilor acestora

Cum se redacteaza modelul hotarare AGA drept semnatura banca?

Pentru a redacta modelul hotarare AGA drept semnatura banca, poti urma urmatorii pasi:

 1. Verifica statutul societatii comerciale si vezi ce prevederi exista privind convocarea si desfasurarea sedintei AGA, precum si conditiile de valabilitate a hotararilor adoptate
 2. Convoca sedinta AGA prin una dintre modalitatile prevazute de statut sau de lege, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru sedinta
 3. Comunica asociatilor sau actionarilor ordinea de zi a sedintei AGA, care trebuie sa includa punctul privind contractarea sau prelungirea creditului bancar
 4. Tine evidenta prezentei sau reprezentarii asociatilor sau actionarilor la sedinta AGA si verifica daca este intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii
 5. Supleste ordinea de zi cu alte puncte de interes pentru societate, daca este cazul
 6. Solicita asociatilor sau actionarilor sa isi exprime votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi si inregistreaza rezultatul votului
 7. Redacteaza modelul hotarare AGA drept semnatura banca conform elementelor esentiale mentionate mai sus si asigura-te ca este clar si complet
 8. Semneaza modelul hotarare AGA drept semnatura banca impreuna cu asociatii sau actionarii sau cu reprezentantii acestora
 9. Inregistreaza modelul hotarare AGA drept semnatura banca la registrul comertului si depune-l la banca impreuna cu celelalte documente solicitate pentru credit

Unde poti gasi modelul hotarare AGA drept semnatura banca?


Cum se redacteaza modelul hotarare AGA drept semnatura banca?

Daca nu vrei sa redactezi modelul hotarare AGA drept semnatura banca de la zero, poti gasi pe internet mai multe variante de modele pe care le poti adapta la situatia ta concreta. De exemplu, poti accesa urmatoarele surse:

Inainte de a folosi un model gata facut, verifica daca este actualizat si conform cu legislatia in vigoare si cu statutul societatii tale. De asemenea, consulta un avocat sau un contabil daca ai nelamuriri sau intrebari legate de modelul hotarare AGA drept semnatura banca.

Cum sa optimizezi modelul hotarare AGA drept semnatura banca pentru SEO?


Unde poti gasi modelul hotarare AGA drept semnatura banca?

Pentru a optimiza modelul hotarare AGA drept semnatura banca pentru SEO (search engine optimization), adica pentru a-l face mai usor de gasit si de indexat de catre moto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Required)

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com